Psihoterapeut Integrativ Ioana A. Ioniță

Cabinet Individual de Psihologie

Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra, în calitate de autor/proprietar al website-ului www.ioanaplopeanu.ro respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplică prezenta „Politică de confidenţialitate”.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă întreaga ințelegere dintre părti.
În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Definiții:
a) date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizica identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

c) stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d) sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă aceasta structura este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata după criterii functionale ori geografice;

e) operator – orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

f) persoana imputernicita de către operator – o persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;

g) terţ – orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate sa prelucreze date;

h) destinatar – orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

i) date anonime – date care, datorită originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

Colectarea de date cu caracter personal
Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra, poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra, colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul website-ului, tipul de echipament hardware, inclusiv adresa IP de la care website-ul este vizitat.

Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra, folosește în cadrul website-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii legate de cookies vizitați pagina de cookies.

În diferite secțiuni din website, se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți sa ne contactați din nou.

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe website-ul www.ioanaplopeanu.ro implică:
Formularele de comandă cand doriți să achiziționați produse/servicii vor trebui completate cu toate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.
Folosim datele cu caracter personal colectate pe website-ul www.ioanaplopeanu.ro în următoarele scopuri:

Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, 

Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra (cum este cazul companiilor cu care Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),
– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra, în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.
Datele înregistrate de Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra, nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor.

Prevederi speciale legate de minori

Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.
Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii/produse sau orice comunicații pe website-ul www.ioanaplopeanu.ro, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.
Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la www.ioanaplopeanu.ro numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.
De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul website-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.
Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

Securitatea datelor colectate
Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra, utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.
Serverele pe care website-urile nostre sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanță limitată, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicam în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.
Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra semnalează faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil. Prin urmare, în timp ce ne străduim să utilizam mijloace acceptabile comercial pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale, nu putem garanta securitatea absolută.

Durata prelucrării datelor
Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție.

Utilizarea datelor statistice și datelor anonime
Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra, poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma utilizarii website-ului www.ioanaplopeanu.ro în următoarele scopuri:

Legături externe

Website-urile noastre pot conține legături spre alte website-uri, în afara controlului Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra website-uri pe care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste link-uri veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de a noastră.

Modificări ale Politicii de confidențialitate
Cabinet Individual de Psihologie Plopeanu Ioana-Alexandra, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment prezenta Politică de confidențialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. Pentru a vă asigura ca sunteți la curent cu practicile noastre actuale privind confidențialitatea, vă rugăm să verificați periodic această pagină.

Legislaţie
Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întai o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediu. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, litigiul va fi supus rezolvării instanţei judecătoreşti competente.

Date de contact
Daca aveți întrebări legate de Politica noastră de confidențialitate și practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact sau adresa de email psiholog@ioanaplopeanu.ro și vă vom contacta în cel mai scurt timp.