Psihoterapeut Integrativ Ioana A. Ioniță

Cabinet Individual de Psihologie

Ce este psihoterapia integrativă?

woman, soul, psychology-2098098.jpg

Psihoterapia integrativă este o abordare aplicată de un număr tot mai mare de specialiști în domeniu la nivel european și internațional. Abordarea integrativă promovată de Institutul Român de Psihoterapie Integrativă (IRPI) are la bază teoriile psihanalitice, umaniste și cognitiv-comportamentale.

Psihoterapia integrativă este utilizată ca formă de intervenție individuală, de grup (familie sau cuplu) și în grup. Formarea în psihoterapie integrativă include module de dezvoltare personală și formare teoretică cu multiple aplicații practice. Numeroşi psihoterapeuţi în practică aplica elemente din diferite teorii psihoterapeutice şi contruiesc strategia de intervenţie în funcţie de nevoile specifice ale fiecărui client.

O idee fundamentală a psihoterapiei integrative constă în faptul că toate formele de terapie sunt eficiente si au adus domeniului resurse bune prin cercetari stiintifice, teorii, metode, tehnici si proceduri de lucru ce vin in sprijinul dezvoltarii umane si tratamentului spre insanatosire. Psihoterapia integrativă promovează flexibilitatea și integrarea în modul de abordare al problemelor. De asemenea se bazează pe principii ce conduc la construirea și menţinerea unui standard de excelenţă în serviciile oferite clientilor şi în pregătirea profesională a terapeutului.

Principiul psihoterapiei integrative are în vedere o armonie constructivă prin intermediul alinierii la nivel de funcționalitate a tuturor metodelor terapeutice, acestea fiind importante în aceeași măsură prin prisma adresabilității unice în funcție de unicitatea fiecărui client în parte, cu tot cea ce reprezintă el din punct de vedere psiho-bio-social precum și în relația terapeut – client.

Psihoterapia Integrativă:

 • Pune în prim plan abordările particulare și combinate în tratarea diverselor probleme.
 • Acordă prioritate factorilor comuni tuturor genurilor de psihoterapie.
 • Pune un accent deosebit pe o atitudine de respect, bunătate, onestitate și egalitate cu privire la personalitatea și unicitatea clientului.
 • Afirmă importanța asigurării unui mediu potrivit în care creșterea și vindecarea pot avea loc într-un spațiu inter-subiectiv, creat împreună de către client și terapeut.
 • Este utilizată ca formă de intervenție individuală, de grup (familie sau cuplu) și în grup.
 • Promovează flexibilitatea și integrarea în modul de abordare al problemelor.
 • Se bazează pe principii ce conduc la construirea și menținerea unui standard de excelență în serviciile oferite clienților și în pregătirea profesională.

Institutul Român de Psihoterapie Integrativă (I.R.P.I.)
Președinte fondator:
Mara Priceputu.

Este acreditat de către:
•    Colegiul Psihologilor din România, conf. Legii 213/27.05.2004 
www.alegericpr.ro
•    Federația Română de Psihoterapie – 
www.psihoterapie.ro
•    Asociația Europeană de Psihoterapie Integrativă – 
www.euroaip.eu

Asociația Europeană de Psihoterapie Integrativă (E.A.I.P.) a fost înființată în 1993.
Președinte fondator:
Ken Evans (Țara Galilor și UK) 1993 -1996

Președinți:

 • Maria Gilbert (UK) 1996 -1999
 • Jean Michel Fourcade (Franța) 2000 -2003
 • Panos Assimakis, PhD (Grecia) (2004 -2008)
 • Jan Rademaker (Olanda) 2008-2013
 • Bruno Van den Bosch (Belgium) 2015 până în prezent. 

Filozofia E.A.I.P și filozofia I.R.P.I

Psihoterapia integrativă îmbrățișează în primul rând o atitudine specială față de practica psihoterapiei care afirmă importanța unei abordări unificatoare a persoanelor. Astfel, un accent major este pe răspunsul adecvat și eficient persoanei la nivel emoțional, spiritual, cognitiv, comportamental și fiziologic. Scopul acesteia este de a facilita integrarea astfel încât calitatea ființei și funcționării persoanei în spațiul intra-psihic, interpersonal și socio-politic să fie maximizată ținând cont de limitele personale și constrângerile externe ale fiecărei persoane.

Un principiu central al psihoterapiei integrative, este reprezentat de faptul că o singură formă de terapie nu este cea mai adecvată în toate situațiile, prin urmare, psihoterapia integrativă promovează flexibilitatea în abordarea problemelor, dar subscrie și la menținerea unui standard de excelență în serviciul clienților, în supraveghere. si la antrenament.

Astfel, atunci când terapeuții integrativi se bazează pe strategii, tehnici și constructe teoretice diferite atunci când se confruntă cu situații particulare, acest lucru nu se face la întâmplare, ci într-o manieră informată atât de intuiția clinică, cât și de o cunoaștere și înțelegere solidă a problemelor în cauză și a intervențiilor care trebuie aplicate.

În psihoterapia integrativă cea mai mare prioritate se acordă acelor factori care sunt comuni tuturor formelor de psihoterapie în special relației terapeutice în toate modalitățile sale. Cu toate acestea, în ceea ce privește relația terapeutică, se pune un accent deosebit pe menținerea unei atitudini de respect, bunătate, onestitate și egalitate în ceea ce privește personalitatea clientului într-o manieră care afirmă integritatea și umanitatea atât a sinelui, cât și a celuilalt.

Psihoterapia integrativă afirmă importanța furnizării unui mediu de susținere în care creșterea și vindecarea pot avea loc într-un spațiu inter-subiectiv care a fost co-creat atât de client, cât și de terapeut.

Bibliografie: https://irpi.ro  http://www.euroaip.eu